Kalendár meteorických rojov

Na tejto stránke nájdete zoznam najvýznamnejších meteorických rojov, ktoré budú pozorovateľné

Pre aktuálne pozorovateľné meteorické roje doporučujeme tiež navštíviť:

 

Podrobnosti o všetkých dôležitých úkazoch nájdete tiež na stránke Astronomického ústavu SAV.

Zaujímavé meteorické roje:

 

Kvadrantidy

 

 • dátum:  1. január-6. január
 • maximum:  3.1.
 • súradnice RA (h:m): 15:20,  DC (°): 49
 • rýchlosť  (km/s):  41
 • ZHR:  120
 • typ:  Silný

 

 

Delta Cancridy

 

 • dátum:  1. január-31. január
 • maximum:  17.1.
 • súradnice RA (h:m): 8:40,  DC (°): 20
 • rýchlosť  (km/s):  28
 • ZHR:  4
 • typ:  Stredný

 

 

Alfa Centauridy

 

 • dátum:  28. január-21. február
 • maximum:  7.2.
 • súradnice RA (h:m): 14:00,  DC (°): -59
 • rýchlosť  (km/s):  56
 • ZHR:  6
 • typ:  Stredný

 

 

Februárové Leonidy

 

 • dátum:  1. február-28. február
 • maximum:  niekoľko
 • súradnice RA (h:m): 11:00,  DC (°): 6
 • rýchlosť  (km/s):  30
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Delta Leonidy

 

 • dátum:  15. február-10. marec
 • maximum:  24.2.
 • súradnice RA (h:m): 11:12,  DC (°): 16
 • rýchlosť  (km/s):  23
 • ZHR:  2
 • typ:  Stredný

 

 

Gama Normidy

 

 • dátum:  25. február-22. marec
 • maximum:  13.3.
 • súradnice RA (h:m): 16:36,  DC (°): -51
 • rýchlosť  (km/s):  56
 • ZHR:  8
 • typ:  Stredný

 

 

Virginidy

 

 • dátum:  1. marec-15. apríl
 • maximum:  niekoľko
 • súradnice RA (h:m): 13:00,  DC (°): -4
 • rýchlosť  (km/s):  30
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Libridy

 

 • dátum:  15. apríl-30. apríl
 • maximum:  niekoľko
 • súradnice RA (h:m): 15:12,  DC (°): -18
 • rýchlosť  (km/s):  30
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Lyridy

 

 • dátum:  15. apríl-28. apríl
 • maximum:  22.4.
 • súradnice RA (h:m): 18:04,  DC (°): 34
 • rýchlosť  (km/s):  49
 • ZHR:  15
 • typ:  Silný

 

 

Eta Aquaridy

 

 • dátum:  19. apríl-28. máj
 • maximum:  6.5.
 • súradnice RA (h:m): 22:32,  DC (°): -1
 • rýchlosť  (km/s):  66
 • ZHR:  60
 • typ:  Silný

 

 

Alfa Scorpiidy

 

 • dátum:  1. máj-31. máj
 • maximum:  16.5.
 • súradnice RA (h:m): 16:12,  DC (°): -21
 • rýchlosť  (km/s):  35
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Sagittaridy

 

 • dátum:  1. jún-15. júl
 • maximum:  19.6.
 • súradnice RA (h:m): 18:16,  DC (°): -23
 • rýchlosť  (km/s):  30
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Júnové Bootidy

 

 • dátum:  28. jún-28. jún
 • maximum:  28.6.
 • súradnice RA (h:m): 14:36,  DC (°): 49
 • rýchlosť  (km/s):  14
 • ZHR:  premenlivé
 • typ:  Nepravidelný

 

 

Júlové Pegasidy

 

 • dátum:  7. júl-13. júl
 • maximum:  10.7.
 • súradnice RA (h:m): 22:40,  DC (°): 15
 • rýchlosť  (km/s):  70
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Pisces Austrinidy

 

 • dátum:  15. júl-10. august
 • maximum:  28.7.
 • súradnice RA (h:m): 22:44,  DC (°): -30
 • rýchlosť  (km/s):  35
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Južné Delta Aquaridy

 

 • dátum:  12. júl-19. august
 • maximum:  28.7.
 • súradnice RA (h:m): 22:36,  DC (°): -16
 • rýchlosť  (km/s):  41
 • ZHR:  20
 • typ:  Silný

 

 

Alfa Capricornidy

 

 • dátum:  3. júl-15. apríl
 • maximum:  30.7.
 • súradnice RA (h:m): 20:28,  DC (°): -10
 • rýchlosť  (km/s):  23
 • ZHR:  4
 • typ:  Stredný

 

 

Južné Iota Aquaridy

 

 • dátum:  25. júl-15. august
 • maximum:  4.8.
 • súradnice RA (h:m): 22:16,  DC (°): -15
 • rýchlosť  (km/s):  34
 • ZHR:  2
 • typ:  Stredný

 

 

Severné delta Aquaridy

 

 • dátum:  15. júl-25. august
 • maximum:  8.8.
 • súradnice RA (h:m): 22:20,  DC (°): -5
 • rýchlosť  (km/s):  42
 • ZHR:  4
 • typ:  Stredný

 

 

Perzeidy

 

 • dátum:  17. júl-24. august
 • maximum:  12.8.
 • súradnice RA (h:m): 3:04,  DC (°): 58
 • rýchlosť  (km/s):  59
 • ZHR:  90
 • typ:  Silný

 

 

Kappa Cygnidy

 

 • dátum:  3. august-25. august
 • maximum:  17.8.
 • súradnice RA (h:m): 19:04,  DC (°): 59
 • rýchlosť  (km/s):  25
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Severné iota Aquaridy

 

 • dátum:  11. august-31. august
 • maximum:  20.8.
 • súradnice RA (h:m): 21:48,  DC (°): -6
 • rýchlosť  (km/s):  31
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Alfa Aurigidy

 

 • dátum:  25. august-5. september
 • maximum:  1.9.
 • súradnice RA (h:m): 5:36,  DC (°): 42
 • rýchlosť  (km/s):  66
 • ZHR:  10
 • typ:  Stredný

 

 

Septembrové Perzeidy

 

 • dátum:  5. september-10. október
 • maximum:  8.9.
 • súradnice RA (h:m): 4:00,  DC (°): 47
 • rýchlosť  (km/s):  64
 • ZHR:  6
 • typ:  Stredný

 

 

Piscidy

 

 • dátum:  1. september-30. september
 • maximum:  20.9.
 • súradnice RA (h:m): 0:32,  DC (°): 0
 • rýchlosť  (km/s):  26
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Októbrové Arietidy

 

 • dátum:  1. október-31. október
 • maximum:  8.10.
 • súradnice RA (h:m): 2:08,  DC (°): 8
 • rýchlosť  (km/s):  28
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Delta Aurigidy

 

 • dátum:  22. september-23. október
 • maximum:  10.10.
 • súradnice RA (h:m): 5:40,  DC (°): 52
 • rýchlosť  (km/s):  64
 • ZHR:  6
 • typ:  Stredný

 

 

Epsilon Geminidy

 

 • dátum:  14. október-27. október
 • maximum:  18.10.
 • súradnice RA (h:m): 6:56,  DC (°): 27
 • rýchlosť  (km/s):  71
 • ZHR:  2
 • typ:  Stredný

 

 

Orionidy

 

 • dátum:  2. október-7. november
 • maximum:  21.10.
 • súradnice RA (h:m): 6:20,  DC (°): 16
 • rýchlosť  (km/s):  66
 • ZHR:  20
 • typ:  Silný

 

 

Južné Tauridy

 

 • dátum:  1. november-23. november
 • maximum:  5.11.
 • súradnice RA (h:m): 3:28,  DC (°): 13
 • rýchlosť  (km/s):  27
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Severné Tauridy

 

 • dátum:  1. november-25. november
 • maximum:  12.11.
 • súradnice RA (h:m): 3:52,  DC (°): 22
 • rýchlosť  (km/s):  29
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Leonidy

 

 • dátum:  14. november-21. november
 • maximum:  17.11.
 • súradnice RA (h:m): 10:12,  DC (°): 22
 • rýchlosť  (km/s):  71
 • ZHR:  premenlivé
 • typ:  Nepravidelný

 

 

Alfa Monocerotidy

 

 • dátum:  15. november-25. november
 • maximum:  21.11.
 • súradnice RA (h:m): 7:20,  DC (°): 3
 • rýchlosť  (km/s):  60
 • ZHR:  premenlivé
 • typ:  Nepravidelný

 

 

Chí Orionidy

 

 • dátum:  25. november-31. december
 • maximum:  2.12.
 • súradnice RA (h:m): 5:28,  DC (°): 23
 • rýchlosť  (km/s):  28
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Monocerotidy

 

 • dátum:  27. november-17. december
 • maximum:  9.12.
 • súradnice RA (h:m): 6:48,  DC (°): 8
 • rýchlosť  (km/s):  43
 • ZHR:  3
 • typ:  Stredný

 

 

Sigma Hydridy

 

 • dátum:  3. december-15. december
 • maximum:  12.12.
 • súradnice RA (h:m): 8:28,  DC (°): 2
 • rýchlosť  (km/s):  58
 • ZHR:  2
 • typ:  Stredný

 

 

Puppid-velidy

 

 • dátum:  2. december-16. december
 • maximum:  12.12.
 • súradnice RA (h:m): 9:00,  DC (°): -46
 • rýchlosť  (km/s):  40
 • ZHR:  4
 • typ:  Stredný

 

 

Geminidy

 

 • dátum:  7. december-17. december
 • maximum:  14.12.
 • súradnice RA (h:m): 7:28,  DC (°): 33
 • rýchlosť  (km/s):  35
 • ZHR:  120
 • typ:  Silný

 

 

Coma Berenicidy

 

 • dátum:  12. december-23. január
 • maximum:  20.12.
 • súradnice RA (h:m): 11:40,  DC (°): 25
 • rýchlosť  (km/s):  65
 • ZHR:  5
 • typ:  Stredný

 

 

Ursidy

 

 • dátum:  17. december-26. december
 • maximum:  22.12.
 • súradnice RA (h:m): 14:28,  DC (°): 76
 • rýchlosť  (km/s):  33
 • ZHR:  10
 • typ:  Silný

 

Podrobnosti tiež nájdete v angličtine na stránke Medzinárodnej meteorickej organizácie - www.imo.net (pdf súbor)

Viac základných informácii o konkrétnom meteorickom roji ako takom nájdete aj na slovenskej wikipédii.