Kalendár pozorovateľných komét

09.01.2015 10:53
Na tejto stránke nájdete odkazy na stránky venujúce sa aktuálnym pozorovateľným kométam, ako aj zoznam všetkých periodických aj neperiodických komét.

Kalendár meteorických rojov

09.01.2015 10:28
Na tejto stránke nájdete zoznam najvýznamnejších meteorických rojov, ktoré budú pozorovateľné

Kalendár úkazov

08.01.2015 13:40
Na tejto stránke nájdete odkazy na niektoré stránky slovenských hvezdární, ktoré vám ponúkajú zoznam zaujímavých úkazov, ktoré odporúčame pozorovať.