Kalendár meteorických rojov

Na tejto stránke nájdete zoznam najvýznamnejších meteorických rojov, ktoré budú pozorovateľné v roku 2017

Pre aktuálne pozorovateľné meteorické roje doporučujeme tiež navštíviť:

 

Podrobnosti o všetkých dôležitých meteorických rojoch nájdete tiež na stránke Astronomického ústavu SAV.

 

Kvadrantídy

aktivita: 28.12. - 12.1.

max: 3.1.2017 14:00 UT

rýchlosť (km/s): 42,2

radiant: A = 230°, D = +49,5°

r = 2,1

ZHR: 120 (cca 60-200)

Alfa Centauridy

aktivita: 28.1. - 21.2.

max: 8.2.2017 00:30 UT

rýchlosť (km/s): 56

radiant: A = 210°, D = -59°

r = 2,0

ZHR: 6 (ojedinele aj 25+)

Lyridy

aktivita: 16.-25.4.

max: 22.4.2017 12:00 UT

rýchlosť (km/s): 49

radiant: A = 271°, D = +34°

r = 2,1

ZHR: 18 (ojedinele aj 90+)

Pí Puppidy

aktivita:15.4. - 28.4.

max: 23.4.2017 17:00 UT

rýchlosť (km/s): 18

radiant: A = 110°, D = -45°

r = 2,0

ZHR: premenlivé (okolo 40)

Eta Aquaridy

aktivita: 19.4. - 28.5.

max: 6.5.2017 02:00 UT

rýchlosť (km/s): 66

radiant: A = 338°, D = -1°

r = 2,4

ZHR: 50 (40 - 85)

Júnové Bootidy

aktivita: 22.6. - 2.7.

max: 27.6.2017 9:00 UT

rýchlosť (km/s): 18

radiant: A = 224°, D = +48°

r = 2,2

ZHR: premenlivé (0-100+)

Piscid Austrinidy

aktivita: 15.7. - 10.8.

max: 28.7.2017

rýchlosť (km/s): 35

radiant: A = 341°, D = -30°

r = 3,2

ZHR: 5

Južné Delta Aquaridy

aktivita: 12.7. - 23.8.

max: 30.7.2017

rýchlosť (km/s): 41

radiant: A = 340°, D = -16°

r = 2,5

ZHR: 25

Alfa Capricornidy

aktivita: 3.7. - 15.8.

max: 30.7.2017

rýchlosť (km/s): 23

radiant: A = 307°, D = -10°

r = 2,5

ZHR: 5

Perzeidy

aktivita: 13.7. - 26.8.

max: 12.8.2017

rýchlosť (km/s): 60

radiant: A = 48°, D = +58°

r = 2,2

ZHR: 100+

Epsilon Geminidy

aktivita: 14.-27.10.

max: 18.10.2017

rýchlosť (km/s): 70

radiant: A = 102°, D = +27°

r = 3,0

ZHR: 3

Orionidy

aktivita: 2.10. - 7.11.

max: 21.10.2017

rýchlosť (km/s): 66

radiant: A = 95°, D = +16°

r = 2,5

ZHR: 20

Leo Minoridy

aktivita: 19.10. - 27.10.

max: 24.10.2017

rýchlosť (km/s): 62

radiant: A = 162°, D = +37°

r = 3,0

ZHR: 2

Severné Tauridy

aktivita: 19.10. - 10.12.

max: 12.11.2017

rýchlosť (km/s): 30

radiant: A = 58°, D = +22°

r = 2,3

ZHR: 5

Leonidy

aktivita: 6.11. - 30.11.

max: 17.11.2017

rýchlosť (km/s): 71

radiant: A = 152°, D = +22°

r = 2,5

ZHR: 10

Alfa Monocerotidy

aktivita: 15.11. - 25.11.

max: 21.11.2017

rýchlosť (km/s): 65

radiant: A = 117°, D = +1°

r = 2,4

ZHR: premenlivé, zvyčajne 5, občas 400+

Novembrové Orionidy

aktivita: 14.11. - 6.12.

max: 28.11.2017

rýchlosť (km/s): 41

radiant: A = 91°, D = +16°

r = 3,0

ZHR: 3

Geminidy

aktivita: 4.12. - 17.12.

max: 14.12.2017 06:30 UT

rýchlosť (km/s): 35

radiant: A = 112°, D = +33°

r = 2,6

ZHR: 130

Coma Berenicidy

aktivita: 12.12. - 23.12.

max: 16.12.2017

rýchlosť (km/s): 65

radiant: A = 175°, D = +18°

r = 3,0

ZHR: 3

Decembrové Leo Minoridy

aktivita: 5.12. - 4.2.2018

max: 20.12.2016

rýchlosť (km/s): 64

radiant: A = 161°, D = +30°

r = 3,0

ZHR: 5

Ursidy

aktivita: 17.12. - 26.12.

max: 22.12.2017 15:00 UT

rýchlosť (km/s): 33

radiant: A = 217°, D = +76°

r = 3,0

ZHR: 10 (občas 50)

 

Podrobnosti tiež nájdete v angličtine na stránke Medzinárodnej meteorickej organizácie - www.imo.net (pdf súbor)

Viac základných informácii o konkrétnom meteorickom roji ako takom nájdete aj na slovenskej wikipédii.