Kalendár meteorických rojov

Na tejto stránke nájdete zoznam najvýznamnejších meteorických rojov, ktoré budú pozorovateľné v roku 2017

Pre aktuálne pozorovateľné meteorické roje doporučujeme tiež navštíviť:

 

Podrobnosti o všetkých dôležitých meteorických rojoch nájdete tiež na stránke Astronomického ústavu SAV.

 

Kvadrantídy

aktivita: 31.1. - 20.2.

max: 8.2.2018 07:00 UT

rýchlosť (km/s): 58

radiant: A = 210°, D = -59°

r = 2,0

ZHR: variabilný, cca 6

Lyridy

aktivita: 14.-30.4.

max: 22.4.2018 18:00 UT

rýchlosť (km/s): 49

radiant: A = 271°, D = +34°

r = 2,1

ZHR: 18 (ojedinele aj 90+)

Eta Aquaridy

aktivita: 19.4. - 28.5.

max: 5.5.2018 05:50 UT

rýchlosť (km/s): 66

radiant: A = 338°, D = -1°

r = 2,4

ZHR: 50 (40 - 85)

Južné Delta Aquaridy

aktivita: 3.7. - 15.8.

max: 30.7.2017

rýchlosť (km/s): 23

radiant: A = 307°, D = -10°

r = 2,5

ZHR: 5

Perzeidy

aktivita: 17.7. - 24.8.

max: 12.8.2017 20:00 UT - 13.8. 8:00 UT

rýchlosť (km/s): 59

radiant: A = 48°, D = +58°

r = 2,2

ZHR: 110

Južné a severné Tauridy

aktivita: 25.9. - 25.11.

max: málo badateľné (J 9.-10.10., S 16.-17.10.)

rýchlosť (km/s): 27 (J)

radiant: A = 32°, D = +9° (J)

r = 2,3

ZHR: 5

Drakonidy

aktivita: 6.10. - 10.10.

max. 9.10.2018 0:10 UT

rýchlosť: (km/s): 21

radiant: A = 263°, D = +56°

r = 2,6

ZHR: 10+

Orionidy

aktivita: 2.10. - 7.11.

max: 21.10.2018

rýchlosť (km/s): 66

radiant: A = 95°, D = +16°

r = 2,5

ZHR: 20+

Leonidy

aktivita: 6.11. - 30.11.

max: 17.11.2018 22:30 UT

rýchlosť (km/s): 71

radiant: A = 152°, D = +22°

r = 2,5

ZHR: 10 - 20

Geminidy

aktivita: 4.12. - 17.12.

max: 14.12.2018 12:30 UT

rýchlosť (km/s): 35

radiant: A = 112°, D = +33°

r = 2,6

ZHR: 120

Ursidy

aktivita: 17.12. - 26.12.

max: 21.12.2017

rýchlosť (km/s): 33

radiant: A = 217°, D = +76°

r = 3,0

ZHR: 10 (občas 50)

 

Podrobnosti tiež nájdete v angličtine na stránke Medzinárodnej meteorickej organizácie - www.imo.net (pdf súbor)

Viac základných informácii o konkrétnom meteorickom roji ako takom nájdete aj na slovenskej wikipédii.