Meteorické roje počas decembra a januára

, Autor:
Aké meteorické roje budete môcť sledovať počas dlhých zimných nocí? Pozrite si na tejto stránke.

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.


Tohtoročné maximum Geminíd, ktoré nastane v noci z 13. na 14. decembra, bude výrazne rušené Mesiacom v splne vzdialeným 30° od radiantu. Obyčajne sú najvýraznejším meteorickým rojom roka s frekvenciou počas maxima okolo 120 meteorov za hodinu. Geminidy majú stredne rýchle (35 km/s), zväčša jasné meteory. Aktívne sú od 4. do 16. decembra. Materským telesom roja je asteroid Phaeton.

Podobne rýchle meteory (33 km/s) budeme môcť pozorovať aj o týždeň neskôr pri roji Ursíd, ktoré sú aktívne medzi 17. a 26. decembrom. Maximum nastane 22. decembra nad ránom, kedy budeme môcť pozorovať do 10 meteorov za hodinu. V dobe maxima bude Mesiac deň po poslednej štvrti vychádzať po polnoci a pozorovanie bude rušiť len minimálne. Materským telesom roja je kométa 8P/Tuttle.

Maximum Kvadrantíd, ktoré nastáva v rozmedzí len pár hodín, pripadne 3. januára na 15. hodinu, takže od nás bude pozorovateľný len jeho záver. Maximálna frekvencia meteorov by sa mala pohybovať v rozmedzí 60 až 200 meteorov za hodinu. Celkovo je roj aktívny od 28. decembra do 12. januára, rýchlosť meteorov je 41 km/s.

Obrázky znázorňujú polohy radiantov (miest na oblohe odkiaľ zdanlivo vyletujú meteory) Geminíd, Ursíd a Kvadrantíd