Meteorické roje: október - november 2019

V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov

Južné Tauridy sú aktívne medzi 10. septembrom až 20. novembrom. Ich nevýrazné maximum s frekvenciou 5 meteorov za hodinu nastane z 9. na 10. októbra. Aktivita roja je síce natiahnutá na viac ako 2 mesiace, ale vzácne sa dajú pozorovať aj výrazne jasné meteory. Meteory sú pomalé, častice roja vletujú do atmosféry Zeme rýchlosťou 28 km/s. Materským telesom Južných Tauríd je kométa 2P/Encke.

Orionidy sú aktívne od 2. októbra do 7. novembra. Maximum nastane z 21. na 22. októbra, kedy je predpovedaná frekvencia 20 meteorov za hodinu. Meteory roja sú rýchle (67km/s). V čase maxima bude Mesiac v poslednej štvrti. Materským telesom roja je kométa 1P/Halley.

Leonidy sú aktívne od 6. do 30. novembra s maximom zo 16. na 17. novembra, kedy je predpovedaná frekvencia do 15 meteorov za hodinu. Často sa jedná o jasné meteory zanechávajúce stopy, ich rýchlosť je vysoká, dosahuje až 71km/s. Počas maxima bude Mesiac 4 dni po splne. Materským telesom roja je kométa 55P/Tempel-Tuttle.

Zdroj: Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom