Meteorické roje: december 2019 - január 2020

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov

Geminidy sú aktívne 4. až 17. decembra. Počas maxima 14. decembra bude ale Mesiac 2 dni po splne len 14° od radiantu, a značne zhorší pozorovacie podmienky.

Ursidy sú aktívne medzi 17. a 26. decembrom. Maximum nastáva 23. decembra o 4 hod. ráno, kedy je Mesiac 3 dni pred novom, takže nebude rušiť pozorovanie. Radiant je u nás cirkumpolárny a kulminuje po polnoci. Maximálna frekvencia meteorov sa bude pohybovať okolo 30 za hodinu. Roj sa stretáva so Zemou rýchlosťou 33 km/s. Materské teleso Ursíd je kométa 8P/Tuttle.

Kvadrantidy sú aktívne od 27. decembra do 10. januára. Maximum trvajúce 6 hodín nastane v noci z 3. na 4. januára počas ktorého budeme môcť pozorovať už obvykle vysokú frekvenciu 120 meteorov za hodinu. Často sa jedná o jasné meteory, ktoré však nezanechávajú výraznejšie stopy. Mesiac bude počas maxima po prvej štvrti. Stretávacia rýchlosť so Zemou je 42,2 km/s. Materské teleso je asteroid 2003 EH.