Meteorické roje a kométy: marec a apríl 2020

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov a zaujímavých komét

Meteory

Lyridy sú aktívne od 16. do 30. apríla. Zvýšenú frekvenciu meteorov môžeme pozorovať 3 noci okolo maxima, ktoré nastane v noci z 21. na 22. apríla s predpokladanou frekvenciou 18 meteorov za hodinu. Pozorovanie nebude rušené Mesiacom, ktorý bude v tomto čase 1 deň pred novom. Meteory roja sú stredne rýchle (48 km/s), viditeľné stopy zanechávajú len ojedinele. Radiant dosahuje najväčšiu výšku nad obzorom za svitania. Materským telesom roja je kométa C/1861 G1 (Thatcher).

Eta Akvaridy sú aktívne medzi 19. aprílom a 28. májom. Zvýšená aktivita trvá približne týždeň okolo maxima, ktoré nastane v noci z 4. na 5. mája. V tomto čase bude Mesiac 2 dni pred splnom. Eta Akvaridy sú výrazným rojom s maximálnou frekvenciou 40 meteorov za hodinu, no v našich zemepisných šírkach dosiahne frekvencia len 10 až 30 meteorov za hodinu. Meteory roja sú výrazne rýchle, často zanechávajú výrazné stopy. Materským telesom roja je kométa 1P/ Halley.

Kométy

C/2019 Y4 (Atlas) má začiatkom apríla jasnosť 8 mag. Očakáva sa jej zjasňovanie až k hodnote okolo 0 mag, ktorú by mohla dosiahnuť začiatkom júna. Už po 20. máji (2 mag) sa však podmienky na jej pozorovanie budú výrazne zhoršovať a jej uhlová vzdialenosť od Slnka bude rýchlo klesať.