Kométy v 3. štvrťroku 2020

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

Snímka kométy C/2017 T2 PANSTARRS získaná Rolandom Ligustrim 24.11.2019.

V treťom štvrťroku 2020 očakávame štyri kométy, ktoré budú pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi. Mimoriadne dobré podmienky budú najmä na pozorovanie kométy C/2020 F3 (NEOWISE), ktorá bude v strede júla pozorovateľná z našich zemepisných šírok celú noc.

Krátkoperiodická kométa 58P/Jackson-Neujmin

Kométu objavili v septembri 1936 nezávisle C. Jackson a G.N. Neujmin. Od objavu do dnešných dní prešla 10-krát popri Slnku, pozorovaná však bola len v 5 prípadoch. Obežnú dobu má 8,25 roka, vzdialenosť perihélia je 1,38 astronomickej jednotky, sklon dráhy k rovine ekliptiky 13,1⁰. Pri súčasnom návrate došlo v marci 2020 v náhlemu zvýšeniu jasnosti z 12. na 10. magnitúdu. Perihéliom prešla 27. mája 2020. Zo Slovenska bude pozorovateľná v júli ráno nízko nad obzorom tesne pred východom Slnka.

Kométa C/2017 T2 (PANSTARRS)

Dlhoperiodická kométa objavená na Havajských ostrovoch v septembri 2017 vo vzdialenosti 9 astronomických jednotiek. Perihéliom prešla 4. mája 2020, kedy dosiahla aj najvyššiu jasnosť. V treťom štvrťroku sú dobré podmienky na pozorovanie – v júli je pozorovateľná do polnoci, v auguste 3 hodiny po západe Slnka a v septembri 1 hodinu po západe Slnka.

Kométa C/2019 U6 (Lemmon)

Kométa C/2019 U6 (Lemmon) má takmer parabolickú dráhu so vzdialenosťou perihélia 0,91 astronomickej jednotky. Objavená bola vyhľadávacím programom observatória Mt Lemmon 31. októbra 2019. Perihéliom prešla 18. júna 2020, v okolí perihélia dosiahla jasnosť na hranici viditeľnosti voľným okom. Zo Slovenska bude pozorovateľná v júli a prvej polovici augusta na večernej oblohe.

Kométa C/2020 F3 (NEOWISE)

Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) je na takmer parabolickej retrográdnej dráhe (obieha okolo Slnka opačne ako všetky planéty). Objavená bola 27. marca 2020 vesmírnym ďalekohľadom NEOWISE. Perihéliom prejde 3. júla 2020 v heliocentrickej vzdialenosti len 0,29 astronomickej jednotky. Zo Slovenska bude pozorovateľná začiatkom júla ráno tesne pred východom Slnka, v strede júla celú noc a koncom júla bude viditeľná večer po západe Slnka, zapadať bude o polnoci.

Zdroj: https://www.ta3.sk/astronews19/

Efemeridy všetkých komét nájdete na stránke Astronomického ústavu SAV.