Meteorické roje v 1. štvrťroku 2021

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

V prvom štvrťroku očakávame len jeden významný roj – hneď začiatkom januára budú v činnosti Kvadrantidy. Potom nastáva z hľadiska meteorickej astronómie hluché jarné obdobie, ktoré ukončí až metorický roj Lyríd v poslednej dekáde apríla.

Kvadrantidy – meteorický roj činný od 1. do 6. januára s maximom aktivity 3. januára

Maximum roja je veľmi ostré, prevažná väčšina meteorov sa objaví od zotmenia 3. januára do polnoci 3./4. januára. V maxime, ktoré trvá len niekoľko hodín je frekvencia až 45 meteorov za hodinu. Roj sa vyskytuje pravidelne každoročne, frekvencie v jednotlivých rokoch však dosť kolíšu. Zvýšené frekvencie až do 200 meteorov za hodinu boli pozorované v rokoch 1864, 1909 a 1922. V roku 1953 na radare bolo zaznamenané krátkodobé maximum až 300 ozvien za hodinu. V radarovej oblasti je roj silnejší ako oveľa známejšie Perzeidy a Geminidy. Dráha roja je dosť nepresná, ako materské telesá prichádzajú do úvahy buď asteroid 2003 EH1, alebo periodická kométa 96P/Machholz. Samotné meteory tohto roja nie sú veľmi jasné, pozorovanie preto vyžaduje miesto s dokonalou tmou. V roku 2021 sú podmienky na pozorovanie priemerné – pozorovanie bude čiastočne rušiť Mesiac, ktorý je v čase maxima 4 dni po splni.

Autor článku: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied