Kométy v 1. štvrťroku 2021

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

V prvom štvrťroku 2021 očakávame len jednu kométu jasnejšiu ako 12. magnitúda, ktorá bude pozorovateľná aj malými ďalekohľadmi. V prípade objavu ďalšej jasnej kométy bude stránka aktualizovaná.

Kométa 141P/Machholz 2

Kométa 141P/Machholz 2 je periodická kométa Jupiterovej rodiny s obežnou dobou 5,33 roka. Bola objavená v roku 1994 počas náhleho zjasnenia spôsobeného rozpadom. Pri návrate v roku 2015 bolo pozorované jadro D veľmi premenlivého vzhľadu a jasnosti. Jasnejšia ako 12. magnitúda bude od začiatku roka do konca januára, kedy bude pozorovateľná až 4 hodiny večer po západe Slnka. Perihéliom prešla 16. decembra 2020.

Ďalšie informácie nájdete na tejto webstránke AsÚ SAV .

Autor: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied