Kométy v 2. štvrťroku 2021

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

Vyhľadávacia mapka kométy 7P/Pons-Winnecke

Vyhľadávacia mapka kométy 10P/Tempel 2

V druhom štvrťroku 2021 očakávame dve kométy jasnejšie ako 12. magnitúda, ktoré budú pozorovateľné aj malými ďalekohľadmi. V prípade objavu jasnej kométy bude článok doplnený.

Periodická kométa 7P/Pons-Winnecke

Periodická kométa 7P/Pons–Winnecke patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavená bola historicky najúspešnejším objaviteľom všetkých komét J.L. Ponsom 12. júna 1819 a po stratení znovu nájdená F.A.T. Winneckem 9. marca 1858. Považuje sa za materskú kométu meteorického roja Júnové Bootidy. Perihéliová vzdialenosť je 1,23 au, obežná doba 6,31 roka, odhadovaný priemer jadra 5,2 km. Perihéliom prejde 27. mája 2021, jasnejšia ako 12m bude od začiatku mája do polovice augusta. Od mája do júna bude zo Slovenska pozorovateľná v druhej polovici noci.

Bližšie info pre pozorovateľov tu.

Periodická kométa 10P/Tempel  2

Periodická kométa 10P/Tempel 2 patrí do Jupiterovej rodiny komét. Objavená bola E.W.L. Tempelom 4. júla 1873. Perihéliová vzdialenosť je 1,41 au, obežná doba 5,3 roka, odhadovaný priemer jadra 10,6 km. Najbližšie popri Zemi prešla v roku 1925 vo vzdialenosti len 0,35 au. V roku 2026 sa opäť priblíži k Zemi na vzdialenosť 0,41 au. V roku 2021 prešla perihéliom 24. marca, jasnejšia ako 12m bude od polovice januára do polovice júna. V máji a júni bude zo Slovenska viditeľná ráno tesne pred východom Slnka.

Bližšie info pre pozorovateľov tu.