Meteorické roje v 2. štvrťroku 2021

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

V druhom štvrťroku očakávame dva významné roje – koncom apríla budú v činnosti Lyridy a začiatkom mája Eta Akvaridy.

Lyridy – meteorický roj činný od 19. do 25. apríla s maximom aktivity 22. apríla 2021

Meteorický roj pozorovaný každoročne súvisí s periodickou kométou P/Thatcher s obežnou dobou 415 rokov. Pozorované maximum činnosti je úzke - úkaz trvá menej ako týždeň – z toho vyplýva, že šírka prúdu je malá. Centrálne vlákno má len 200 000 km. V dráhe prúdu sa vyskytujú zhluky častíc – frekvencie rok od roka silne kolíšu. Prvý záznam o pozorovaní meteorického dažďa Lyríd je už z roku 687 pred n.l. Dráha roja prechádza blízko Saturna (0,16 au) – poruchy menia dráhy meteoroidov tak, že nedochádza k ich stretnutiu so Zemou – v niektorých rokoch je pozorovaná veľmi nízka frekvencia. Podmienky na pozorovanie v roku 2021 nie sú veľmi dobré  – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je počas maxima aktivity 2 dni po prvej štvrti. Vzhľadom na výšku radiantu nad obzorom sú lepšie podmienky na pozorovanie vždy v druhej polovici noci.

Eta Akvaridy – meteorický roj činný od 21. apríla do 12. mája s maximom aktivity 6. mája 2021

Meteorický roj súvisí rovnako ako Orionidy s periodickou Halleyovou kométou. Šírka prúdu meteoroidov dosahuje 56 miliónov km. Eta Aquaridy patria k deviatim hlavným meteorickým rojom, sú rýchlym rojom s geocentrickou rýchlosťou 64 km/s. Je to spôsobené skutočnosťou, že Halleyova kométa, a samozrejme aj meteory z nej uniknuté, obieha okolo Slnka po dráhe v opačnom smere ako obieha okolo Slnka naša Zem. Radiant leží v blízkosti hviezdy eta v súhvezdí Vodnára. Prvé záznamy v čínskych, kórejských a japonských kronikách o pozorovaní Eta Akvaríd sú z roku 401 n.l. V tom čase prechádzala dráha Halleyovej kométy oveľa bližšie popri dráhe Zeme ako dnes. Roj je lepšie pozorovateľný z južnej (v maxime aktivity frekvencie do 30 meteorov za hodinu) ako severnej pologule (najviac do 10 meteorov za hodinu).  Podmienky na pozorovanie v roku 2021 sú priaznivé – svit Mesiaca bude rušiť len minimálne, keďže v deň maxima je Mesiac 3 dni po poslednej štvrti. Najviac meteorov uvidíme na rannej oblohe pred východom Slnka.