Meteorické roje v 3. štvrťroku 2021

V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

Ilustračný obrázok

V treťom štvrťroku očakávame tri významné roje. Najznámejší meteorický roj Perzeidy má v roku 2021 veľmi dobré podmienky na pozorovanie.

Delta Aquaridy - meteorický roj činný od 12. júla do 23. augusta s maximom aktivity 30. júla 2021

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2021 sú podmienky na pozorovanie priemerné – v čase maxima bude Mesiac deň pred poslednou štvrťou.

Alfa Kaprikornidy – meteorický roj činný od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2021

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s periodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2021 sú podmienky na pozorovanie priemerné – v čase maxima bude Mesiac deň pred poslednou štvrťou.

Perzeidy – meteorický roj činný od 15. júla do 23. septembra s maximom aktivity 12. augusta 2021

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2021 priaznivé, Mesiac bude v maxime 4 dni po nove.