Pozorujte Slnko, Mesiac a planéty

Táto stránka je pripravená pre všetkých záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy. Pripravujeme ju v spolupráci so slovenskými hvezdárňami tak, aby sme vám priniesli vždy čerstvé a aktuálne informácie o tom, čo sa v tomto čase oplatí pozorovať. Pri obzvlášť zaujímavých úkazoch tu nájdete linky na samostatné články na našom serveri, ktoré sa budú venovať konkrétnym úkazom.

 

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

Na stránke sú v súčasnosti uvedené informácie na pozorovania v období: február - marec 2019

 

Obloha práve teraz (pohľad pre Bratislavu)

 

 

Planéty viditeľné voľným okom:

Merkúr

sa po konjunkcii so Slnkom dostáva na večernú oblohu, kde ho v druhej polovici februára (-1,1 mag) nájdeme nízko nad západným obzorom.  V max. uhlovej vzdialenosti od Slnka 18,1° bude 27. februára (-0,4 mag). Jeho jasnosť bude prudko klesať a viditeľný prestane byť už v prvých marcových dňoch. V konjunkcii so Slnkom bude 15. marca. Ku koncu marca sa od Slnka vzdiali takmer na 24°, no pre nízky sklon ekliptiky nebude pozorovateľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Venuša

(-4,3 až -4,0 mag) svieti na rannej oblohe ako Zornička. Pomaly sa uhlovo približuje k Slnku z 45,2° na 34,9°.  Koncom marca je viditeľná už len krátko pred východom Slnka.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Mars

(0,9 až 1,4 mag) nájdeme na večernej oblohe ako červenkastý objekt v súhvezdí Ryby. 13. februára prejde do súhvezdia Baran a 23. marca do súhvezdia Býk. Začiatkom februára zapadá o 23:00, koncom marca o 11 minút skôr.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Jupiter

(-1,9 až -2,2 mag) nájdeme ako výrazný objekt v súhvezdí Hadonos. Začiatkom februára vychádza krátko pred 4. hodinou, koncom marca o 00:36.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Saturn

(0,6 až 0,5 mag) sa nachádza na rannej oblohe v súhvezdí Strelec. Začiatkom februára je pozorovateľný len nadránom, keď vychádza krátko pred 6. hodinou. Podmienky jeho viditeľnosti sa zlepšujú a koncom marca bude už od Slnka vzdialený 83°.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Urán

(5,8 až 5,9 mag) je viditeľný na večernej oblohe v južnej časti hraníc súhvezdí Baran a Ryby. Začiatkom februára zapadá o 23:38, no ku koncu marca sa priblíži k Slnku natoľko, že prestane byť viditeľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Neptún

v tomto období nebude pozorovateľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Všetky pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalku)

Dáta sú získavané zo stránky www.heavens-above.com s nastaveniami pre Bratislavu. V prípade, že meníte miesto pozorovania, je potrebné si na stránke www.heavens-above.com nastaviť miesto pozorovania v hornej časti stránky.

Podrobnejšie informácie o pozorovaniach jednotlivých planét nájdete na výborne spracovanej stránke hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Slnko

Slnko sa bude začiatkom februára nachádzať v súhvezdí Kozorožec, 16. februára sa presunie do Vodnára a 12. marca do Rýb. Astronomická jar začne 20. marca o 22:58.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

 

Mesiac

dátum a čas
nov 04.02. o 22:03 h
prvá štvrť 12.02. o 23:26 h
spln 19.02. o 16:53 h
posledná štvrť 26.02. o 12:27 h
nov 06.03. o 17:04 h
prvá štvrť 14.03. o 11:27 h
spln 21.03. o 02:43 h
posledná štvrť 28.03. o 05:09 hZatmenia Slnka a Mesiaca

V tomto období sa žiadne zatmenia neočakávajú.