Pozorujte Slnko, Mesiac a planéty

Táto stránka je pripravená pre všetkých záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy. Pripravujeme ju v spolupráci so slovenskými hvezdárňami tak, aby sme vám priniesli vždy čerstvé a aktuálne informácie o tom, čo sa v tomto čase oplatí pozorovať. Pri obzvlášť zaujímavých úkazoch tu nájdete linky na samostatné články na našom serveri, ktoré sa budú venovať konkrétnym úkazom.

 

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

Na stránke sú v súčasnosti uvedené informácie na pozorovania v období: apríl - máj 2020

 

Obloha práve teraz (pohľad pre Bratislavu)

 

 

Planéty viditeľné voľným okom:

Merkúr

je začiatkom apríla pre nízky sklon ekliptiky pozorovateľný pomerne ťažko. S jasnosťou 0,1 mag ho môžeme skúsiť nájsť triédrom okolo 6. hodiny nízko nad východným obzorom. Ďalej bude jeho jasnosť narastať, no súčasne sa bude uhlovo približovať k Slnku. V konjunkcii s ním bude 4. mája. Na večernej oblohe ho pri dobrom západnom obzore však uvidíme už od cca 10. mája (-1,6 mag) a podmienky jeho viditeľnosti sa budú až do konca mája neustále zlepšovať, keď jeho jasnosť síce poklesne na 0,2 mag, ale vzdialenosť od Slnka vzrastie na 23,2°.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Venuša

(-4,4 až -3,9 mag) ľahko zbadáme na večernej oblohe ako Večernicu. Začiatkom apríla zapadá neskoro, až o 23:44 a od Slnka je vzdialená 45,9°. Medzi 3. a 5. aprílom bude prechádzať otvorenou hviezdokopou Plejády. Pri pohľade ďalekohľadom uvidíme ako mení fázu od tvaru písmena D po tenký kosáčik. Jej uhlová vzdialenosť od Slnka sa ku koncu mája zmenší na 4,8° a stratí sa v slnečných lúčoch.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Mars

(0,8 až 0,0 mag) môžeme spolu s Jupiterom a Saturnom pozorovať na rannej oblohe. Začiatkom apríla vychádza o 03:57, koncom mája o 01:45. Počas tohto obdobia prechádza súhvezdím Kozorožec, od 9. mája súhvezdím Vodnár.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Jupiter

(-2,1 až -2,6 mag) je výrazným objektom rannej oblohy. Začiatkom apríla vychádza o 03:31, koncom mája o 23:40. Pohybuje sa súhvezdím Strelec.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Saturn

(0,7 až 0,4 mag) nájdeme na rannej oblohe v súhvezdí Kozorožec. Začiatkom apríla vychádza o 03:50, koncom mája už krátko pred polnocou.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Urán

(5,9 mag) bude viditeľný na večernej oblohe len počas prvých aprílových dní. Blíži sa totiž do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 26. apríla. Pre nepriaznivý sklon ekliptiky ho na rannej oblohe nájdeme až koncom mája. Zdržuje sa v južnej časti súhvezdia Baran.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Neptún

v tomto období nebude pozorovateľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Všetky pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalku)

Dáta sú získavané zo stránky www.heavens-above.com s nastaveniami pre Bratislavu. V prípade, že meníte miesto pozorovania, je potrebné si na stránke www.heavens-above.com nastaviť miesto pozorovania v hornej časti stránky.

Podrobnejšie informácie o pozorovaniach jednotlivých planét nájdete na výborne spracovanej stránke hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Slnko

Slnko sa bude začiatkom apríla nachádzať v súhvezdí Ryby, 18. apríla sa presunie do Barana a 14. mája vstúpi do súhvezdia Býk.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

 

Mesiac

dátum a čas
prvá štvrť 01.04. o 12:21 h
spln 08.04. o 04:35 h
posledná štvrť 15.04. o 00:56 h
nov 23.04. o 04:25 h
prvá štvrť 30.04. o 22:38
spln 07.05. o 12:45 h
posledná štvrť 14.05. o 16:02 h
nov 22.05. o 19:38 h
porvá štvrť 30.05. o 05:29 hZatmenia Slnka a Mesiaca

V tomto období žiadne zatmenia nebudú z nášho územia pozorovateľné.