Pozorujte Slnko, Mesiac a planéty

Táto stránka je pripravená pre všetkých záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy. Pripravujeme ju v spolupráci so slovenskými hvezdárňami tak, aby sme vám priniesli vždy čerstvé a aktuálne informácie o tom, čo sa v tomto čase oplatí pozorovať. Pri obzvlášť zaujímavých úkazoch tu nájdete linky na samostatné články na našom serveri, ktoré sa budú venovať konkrétnym úkazom.

 

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

Na stránke sú v súčasnosti uvedené informácie na pozorovania v období: apríl - máj 2017

 

Obloha práve teraz (pohľad pre Bratislavu)

 

 

Planéty viditeľné voľným okom:

Merkúr

bude hneď 1. apríla (0 mag) v maximálnej uhlovej vzdialenosti (19°) od Slnka, no na večernej oblohe zostane viditeľný len niekoľko dní. V konjunkcii so Slnkom bude 20. apríla, po ktorej sa presunie na rannú oblohu. Pre zlé geometrické podmienky však nebude pozorovateľný ani okolo 18. mája, keď bude opäť v maximálnej uhlovej vzdialenosti od Slnka (25,8°; 0,5 mag).

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Venuša

(-4,2 až -4,5 mag) sa po konjunkcii so Slnkom presunula na rannú oblohu, kde ju uvidíme ako Zorničku. Jej uhlová vzdialenosť od Slnka narastá, ku koncu mája dosiahne 45,8°.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Mars

(1,5 až 1,7 mag) nájdeme na večernej oblohe ako jasný červenkastý objekt nízko nad západným obzorom. Nachádza sa v súhvezdí Baran, 14. apríla prejde do Býka. Pomaly sa približuje k Slnku a v polovici mája sa začne strácať na presvetlenej oblohe.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Jupiter

(-2,5 až -2,3 mag) bude 7. apríla v opozícii so Slnkom, viditeľný bude počas celej noci. Po opozícii sa bude presúvať na večernú oblohu. Koncom mája zapadá o 02:47. Nájdeme ho ako výrazný objekt v súhvezdí Panna.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Saturn

(0,4 až 0,1 mag) sa blíži do júnovej opozície so Slnkom, obdobie jeho viditeľnosti sa predlžuje. Začiatkom apríla vychádza o 1:42, koncom mája už o 21:32. Pohybuje sa na hranici súhvezdí Hadonos a Strelec.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Urán

(5,9 mag) sa blíži do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 14. apríla a počas oboch mesiacov bude nepozorovateľný. Môžeme ho však skúsiť nájsť posledné májové dni, keď sa bude pohybovať v blízkosti jasnej Venuše.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Neptún

(8 až 7,9 mag) sa nachádza v súhvezdí Vodnár. Na rannej oblohe začne byť viditeľný až začiatkom mája, lebo pre nízky sklon ekliptiky musíme počkať, kým sa od Slnka dostatočne vzdiali. Začiatkom mája vychádza o 3:39, na jeho konci o 1:42.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Všetky pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalku)

Dáta sú získavané zo stránky www.heavens-above.com s nastaveniami pre Bratislavu. V prípade, že meníte miesto pozorovania, je potrebné si na stránke www.heavens-above.com nastaviť miesto pozorovania v hornej časti stránky.

Podrobnejšie informácie o pozorovaniach jednotlivých planét nájdete na výborne spracovanej stránke hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Slnko

sa bude začiatkom apríla nachádzať v súhvezdí Ryby, 18. apríla sa presunie do súhvezdia Baran a 14. mája vstúpi do súhvezdia Býk.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

 

Mesiac

dátum čas
prvá štvrť 3.4. 20:39
spln 11.4. 8:08
posledná štvrť 19.4. 11:57
nov 26.4. 14:16
prvá štvrť 3.5. 4:47
spln 10.5. 23:42
posledná štvrť 19.5. 2:33
nov 25.5. 21:44

  • PERIGEUM - 27. apríl 2017, 18 h 15 min, 359 327 km
  • APOGEUM - 15. apríl 2017, 12 h 05 min, 405 475 km


Zatmenia Slnka a Mesiaca

V tomto období sa neočakávajú žiadne zatmenia.