Pozorujte Slnko, Mesiac a planéty

Táto stránka je pripravená pre všetkých záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy. Pripravujeme ju v spolupráci so slovenskými hvezdárňami tak, aby sme vám priniesli vždy čerstvé a aktuálne informácie o tom, čo sa v tomto čase oplatí pozorovať. Pri obzvlášť zaujímavých úkazoch tu nájdete linky na samostatné články na našom serveri, ktoré sa budú venovať konkrétnym úkazom.

 

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

Na stránke sú v súčasnosti uvedené informácie na pozorovania v období: október - november 2017

 

Obloha práve teraz (pohľad pre Bratislavu)

 

 

Planéty viditeľné voľným okom:

Merkúr

bude 9. októbra v konjunkcii so Slnkom. Na večernej oblohe začne byť viditeľný len niekoľko dní pred 24. novembrom (-0,3 mag), keď dosiahne max. uhlovú vzdialenosť od Slnka 22°.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Venuša

(-3,9 mag) v podobe Zorničky stále zotrváva na rannej oblohe, no jej uhlová vzdialenosť od Slnka klesne z 28° na 10°. Aj preto bude koncom novembra viditeľná už len kratučko pred východom Slnka.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Mars

(1,8 až 1,7 mag) nájdeme na rannej oblohe, kde postupne prechádza súhvezdiami Lev a Panna. Od Slnka sa vzdiali z 22° na 44°. 6. októbra ho nájdeme len 0,3° západne od Venuše.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Jupiter

(-1,7 mag) je 26. októbra v konjunkcii so Slnkom, no na rannej oblohe ho nájdeme už o 2 týždne. 13. novembra nastane jeho tesná konjunkcia s jasnejšou Venušou (0,3°). Nachádza sa v súhvezdí Panna, od 15. novembra v súhvezdí Váhy.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Saturn

(0,5 mag) sa 19. novembra presunie zo súhvezdia Hadonos do Strelca. Začiatkom októbra zapadá o 21:43, koncom novembra o 19:50, no to sa už bude strácať na presvetlenej večernej oblohe.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Urán

(5,7 mag) sa dostáva v rámci roka do obdobia najlepšej viditeľnosti, lebo 19. októbra je v opozícii so Slnkom. Začiatkom októbra vychádza o 18:55, koncom novembra zapadá o 03:27. Na oblohe ho nájdeme v súhvezdí Ryby.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Neptún

v tomto období nebude pozorovateľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Všetky pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalku)

Dáta sú získavané zo stránky www.heavens-above.com s nastaveniami pre Bratislavu. V prípade, že meníte miesto pozorovania, je potrebné si na stránke www.heavens-above.com nastaviť miesto pozorovania v hornej časti stránky.

Podrobnejšie informácie o pozorovaniach jednotlivých planét nájdete na výborne spracovanej stránke hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Slnko

sa bude začiatkom októbra nachádzať v súhvezdí Panna, 31. októbra sa presunie do súhvezdia Váhy, 23. októbra vstúpi do súhvezdia Škorpión a 29. novembra do súhvezdia Hadonos.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

 

Mesiac

dátum čas
spln 5.10. 20:40
posledná štvrť 12.10. 14:25
nov 19.10. 21:12
prvá štvrť 28.10. 00:22
spln 4.11. 06:23
posledná štvrť 10.11. 21:36
nov 18.11. 12:42
prvá štvrť 26.11. 18:03

 

  • PERIGEUM - 9. októbra 2017, 7:52 h, 366 857 km
  • APOGEUM - 25. októbra 2017, 4:26 h, 405 150 km
  • PERIGEUM - 6. novembra 2017, 1:10 h, 361 437 km
  • APOGEUM - 21. novembra 2017, 19:53 h, 406 131 km


Zatmenia Slnka a Mesiaca

v tomto období žiadne zatmenia neočakávame.