Pozorujte Slnko, Mesiac a planéty

Táto stránka je pripravená pre všetkých záujemcov o pozorovanie nočnej oblohy. Pripravujeme ju v spolupráci so slovenskými hvezdárňami tak, aby sme vám priniesli vždy čerstvé a aktuálne informácie o tom, čo sa v tomto čase oplatí pozorovať. Pri obzvlášť zaujímavých úkazoch tu nájdete linky na samostatné články na našom serveri, ktoré sa budú venovať konkrétnym úkazom.

 

Údaje na tejto stránke sú prevzaté a aktualizované zo stránky Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom

Časové údaje sú udávané v SEČ, v čase letného času v LSEČ a počítané pre polohu Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom t.j. 48°35´12˝S 18°51´11˝V 288 n.m., ale vzhľadom na povahu predpovedaných úkazov, pokiaľ nie je uvedené inak, platia so zanedbateľnou odchýlkou na celom území Slovenska. Predpoveď zahŕňa iba úkazy pozorovateľné voľným okom, prípadne triédrom. Podrobnejšie predpovede nájdete napr. v časopise KOZMOS, alebo v elektronickej verzii na stránkach Hvezdárne v Rimavskej Sobote.

 

Na stránke sú v súčasnosti uvedené informácie na pozorovania v období: február - marec 2017

 

Obloha práve teraz (pohľad pre Bratislavu)

 

 

Planéty viditeľné voľným okom:

Merkúr

sa už koncom januára vytratil z rannej oblohy a blíži sa do konjunkcie so Slnkom, ktorá nastane 7. marca. Po nej ho približne od polovice marca (-1,5 mag) nájdeme na večernej oblohe. Jeho jasnosť bude pomaly klesať, ale uhlová vzdialenosť od Slnka narastať, pričom maximum (19°;0 mag) dosiahne 1. apríla.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Venuša

(-4,6 až -4,0 mag) dominuje večernej oblohe ako Večernica, no jej uhlová vzdialenosť od Slnka sa zmenšuje. Pre priaznivé geometrické podmienky bude pri vhodnom obzore viditeľná aj napriek konjunkcii so Slnkom, v ktorej bude 25. marca. Hneď po nej ju uvidíme na rannej oblohe krátko pred východom Slnka ako Zorničku.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Mars

(1,1 až 1,5 mag) nájdeme na večernej oblohe ako jasný červenkastý objekt nízko nad západným obzorom. Hranicou súhvezdí Ryby a Baran prejde 8. marca. K Slnku sa približuje len pomaly, z 50° na 34°.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Jupiter

(-2,1 až -2,5 mag) sa blíži do obdobia svojej najlepšej viditeľnosti. Začiatkom februára vychádza o 22:55, ku koncu marca je viditeľný takmer počas celej noci, vychádza o 19:45. Zdržuje sa v súhvezdí Panna.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Saturn

(0,6 až 0,4 mag) sa na rannej oblohe vzďaľuje od Slnka, obdobie jeho viditeľnosti sa predlžuje. Začiatkom februára vychádza o 04:20, koncom marca o 00:46. Hranicou súhvezdí Hadonos a Strelec prejde 24. februára.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Urán

(5,8 až 5,9 mag) sa počas oboch mesiacov zdržuje na večernej oblohe. V polovici marca sa k Slnku priblíži natoľko, že prestane byť viditeľný. Začiatkom februára zapadá krátko pred 23. hodinou, koncom marca okolo 19:30. Triédrom ho nájdeme ako zelenkastý objekt v južnej časti súhvezdia Ryby.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Neptún

(8,0 mag) prestáva byť na večernej oblohe viditeľný. Pohybuje sa smerom k Slnku a 2. marca prejde okolo neho vo vzdialenosti 0,9°. Potom bude jeho uhlová vzdialenosť od Slnka zasa narastať, pričom sa presunie na rannú oblohu. Tu však pre nízky sklon ekliptiky ostane až do konca marca nepozorovateľný.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

Všetky pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalku)

Dáta sú získavané zo stránky www.heavens-above.com s nastaveniami pre Bratislavu. V prípade, že meníte miesto pozorovania, je potrebné si na stránke www.heavens-above.com nastaviť miesto pozorovania v hornej časti stránky.

Podrobnejšie informácie o pozorovaniach jednotlivých planét nájdete na výborne spracovanej stránke hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Slnko

sa bude začiatkom februára nachádzať v súhvezdí Kozorožec, 16. februára sa presunie do súhvezdia Vodnár a 12. marca vstúpi do súhvezdia Ryby. Jarná rovnodennosť nastane 20. marca o 11:28, čím sa súčasne začne astronomická jar.

Denné pozorovacie dáta pre Bratislavu (Petržalka)

 

Mesiac

február 2017 marec 2017
nov 26.2. o 15:58 h 28.3. o 04:57 h
prvá štvrť 4.2. o 05:19 h 5.3. o 12:32 h
spln 11.2. o 01:33 h 12.3. o 15:54 h
posledná štvrť 18.2. o 20:33 h 20.3. o 16:58 h
perigeum 6.2. o 14:00 h 18.2. o 21:15 h
apogeum 25.12. o 05:56 h 18.3. o 17:26 h

Mesiace február a marec sú už ako obvykle priaznivé pre pozorovanie mladého Mesiaca na večernej oblohe. Časy sú uvedené pre koniec občianskeho súmraku (Slnko je 6° pod obzorom). Pri nízkom západnom obzore a čistej oblohe môžeme skúsiť nájsť 27. februára o 17:57 26 hodín starý Mesiac 4,8° nad západným obzorom. Nasledujúci deň o 17:35 bude Mesiac starý 49,5 hodiny vo výške 15,7° nad obzorom. Ďalšia príležitosť nastane 29. marca 38,5 hodín po nove, kedy bude Mesiac 4,8° nad západným obzorom.


Zatmenia Slnka a Mesiaca

V noci z 10. na 11. februára bude nad naším územím pozorovateľné polotieňové zatmenie Mesiaca, takzvaný "začadený" Mesiac. Ide o pomerne vzácny prírodný úkaz, pri ktorom sa Mesiac takmer dotkne tieňa Zeme.

"Ak by sme pri tomto polotieňovom zatmení boli na povrchu Mesiaca, videli by sme, ako Zem takmer úplne zakryje Slnko," informoval agentúru SITA Pavol Rapavý zo slovenského zväzu astronómov. Polotieňové zatmenie nastane 10. februára o 23:32, avšak začiatok javu nebude pozorovateľný. Úkaz bude možné sledovať, až keď Mesiac vstúpi do polotieňa aspoň polovicou svojho priemeru. Šedé stmavnutie mesačného disku tak bude viditeľné asi polhodinu pred a po fáze maximálneho zatmenia, ktorá nastane o 01:44 druhého dňa. V tomto čase sa Mesiac takmer celý ponorí do zemského polotieňa a jeho horný okraj bude tesne pri plnom tieni Zeme. "Uvidíme, akoby bol zhora tmavší, začadený. Je dokonca možné, že nastane aj mimoriadne malé čiastočné zatmenie," dodal Rapavý. Koniec polotieňového zatmenie bude o 03:55. Astronómovia taktiež upozorňujú, že nad juhovýchodom bude viditeľnejší Jupiter. Najbližšie čiastočné zatmenie Mesiaca bude možné sledovať 7. augusta 2017 a úplné až 27. júla 2018.