Software pre pozorovateľov zákrytov

Pozorovatelia v dnešnej dobe môžu na svoju činnosť využívať rôznorodý softvér, ktorý im pomôže či už pri vyhľadávaní zaujímavých úkazov alebo tvorby záznamu a pod. Na tejto stránke nájdete odkazy na niektoré zo zaujímavých programov.

 

OCCULT 4

Program na určovanie zákrytov planét a planétok Mesiacom. Program využíva efemeridy z JPL a je možné ich využiť v digitálnom tvare v ktoromkoľvek programe na ich spracovanie. Tiež je možná časová analýza zákrytov a tvorba svetelnej krivky zákrytov. Program je vhodný na prehľady a nákresy slnečných zatmení, zatmení Mesiaca, vzájomných zatmení a zákrytov satelitov Jupitera a pod. V jeho databáze sú tiež zaradené aj transneptunické objekty.

 

Occult Watcher

Softvér vhodný pre plánovanie pozorovaní zákrytov. Informuje o zákrytoch planétok a TNO objektov, ktoré sú viditeľné zo zadaného miesta pozorovania.

 

 

Registax V6

Na skladanie obrazov je vhodný tento voľne šíriteľný program. K dispozícii je možnosť použiť na registráciu a skladanie obrázkov metódu "Multipoint", ktorá umožňuje skladanie pomocou viacerých bodov, vybraných v obraze.