Meteorické roje v 3. štvrťroku 2020

, Autor:
V článku nájdete stručný prehľad pozorovateľných meteorických rojov. Informácie sú zo stránky Astronomického ústavu SAV.

Delta Aquaridy - od 12. júla do 28. augusta s maximom aktivity 30. júla 2020

Meteorický roj, ktorého materské teleso nie je známe. Delta Aquaridy sú jedným z deviatich hlavných meteorických rojov. Dráha Delta Aquaríd vyplývajúca z fotografických pozorovaní má extrémne malú hodnotu vzdialenosti perihélia (najbližšieho bodu dráhy ku Slnku), len 0,09 astronomických jednotiek. Delta Aquaridy patria k ekliptikálnym rojom, preto pozorujeme ich severnú a južnú vetvu. Radiant roja leží v blízkosti hviezdy delta v súhvezdí Vodnára. Geocentrická rýchlosť Delta Aquaríd je 41 km/s, patria k stredne rýchlym rojom. Prvé záznamy o pozorovani Delta Aquaríd sú z 19. júla 714. V maxime aktivity možno uvidieť 15 meteorov za hodinu. V roku 2020 podmienky na pozorovanie nie sú veľmi priaznivé – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je v maxime len 3 dni po prvej štvrti.

 

Alfa Kaprikornidy – od 3. júla do 15. augusta s maximom aktivity 30. júla 2020

Meteorický roj pravdepodobne súvisí s periodickou kométou 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Radiant Kaprikorníd leží v blízkosti hviezdy alfa v súhvezdí Kozorožca. Kaprikornidy patria k pomalým rojom s geocentrickou rýchlosťou len 23 km/s. V maxime aktivity možno uvidieť 10 meteorov za hodinu. V roku 2020 podmienky na pozorovanie nie sú veľmi priaznivé – pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý je v maxime len 3 dni po prvej štvrti.

 

Perzeidy – od 15. júla do 23. septembra s maximom aktivity 12. augusta 2020

Roj je pozorovaný každoročne s približne rovnakou maximálnou frekvenciou 45 meteorov za hodinu. Roj je činný od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Šírka prúdu je cca 65 miliónov km. Centrálne vlákno je pomerne úzke (cca 10 miliónov km) – za 4 dni okolo maxima stretne Zem 62% všetkých Perzeíd. Podmienky na pozorovanie v blízkosti maxima sú v roku 2020 priaznivé v prvej polovici noci, Mesiac bude deň po poslednej štvrti a vychádzať bude až po polnoci.